Kontakt

Petr Kopejtko

email: ballpythons@seznam.cz

tel.: +420 608 05 85 95

for english: +420 721 83 03 10